FB PIXEL
contact

Модул Счетоводство в Odoo ERP

Odoo Pro разполага с модул за счетоводство, който поддържа български език, а отделните ѝ функционалности са актуализирани съгласно действащото законодателство в страната.

Счетоводни операции, извършвани с модула на Odoo ERP

Счетоводният модул на ΕRΡ системата Odoo ERP включва всички аспекти на счетоводството. С него можете да извършвате както рутинни операции (като издаване на фактури например), така и да генерирате различни отчети, декларации и др.

Ето някои от основните функции в това направление, с които Οdоо ERP може да ви бъде от полза:

better service

СЧЕТОВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР

С Οdоо ERP можете да следите движението и наличностите на материали и инвентар, като при всяко движение автоматично се обновяват и текущите счетоводните записи.

better service

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводната програма може да издава фактури, да обработва плащания, да изчислява данъци, такси и други, както и да генерира различни финансови отчети.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИ БАНКОВИ СМЕТКИ

Οdоо ERP може да се свърже с електронното ви банкиране. По този начин се автоматизират процесите, свързани с обработването на банкови трансакции, ускорява се отразяването им в счетоводните записи и се минимализира необходимостта от ръчното им въвеждане.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПЛАТИ, ДАНЪЦИ, УДРЪЖКИ

Създават се автоматични записи за изплащане на трудови възнаграждения и бонуси, както и начисляване на данъци и осигуровки и всички други удръжки.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Οdоо ERP помага за управлението на бюджета, като следи разходите и приходите. Системата предоставя статистики, които могат да ви бъдат от изключителна полза при вземането на бъдещи финансови решения.

better service

АНАЛИЗИРАНЕ НА
ДАННИ

ΕRΡ системата може да предостави анализи на данните, които да помогнат за оптимизирането на процесите и повишаване на ефективността във фирмата.

Възможности за персонализация на модула за Счетоводство от Odoo

Ние знаем, че всяко предприятие е уникално и има свои собствени потребности, които един универсален софтуер няма как да покрие.

Нашият експертен екип може да персонализира счетоводния модул на Οdоо ERP така, че да отговаря на конкретните ви нужди.

Свържете се с нас сега, за да разберете как можем да ви помогнем в управлението на вашия бизнес посредством персонализиране на счетоводния модул на Οdоо ERP.

about us and our team
adobestock 514919567
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС