FB PIXEL
contact

Често задавани въпроси

1. Какво е Оdоо ERP?

Това е ΕRΡ система (Εntеrрriѕе Rеѕоυrcе Ρlanning) – вид компютърна програма (софтуер), която събира и интегрира информация от всички части на организацията – от производствения отдел през склада до счетоводството. ΕRΡ помага на фирмите да управляват всички свои ресурси по-ефективно и да оптимизират бизнес процесите си. Οdоо ΕRΡ е ΕRΡ система с отворен код, която се използва от над 7 милиона потребители по целия свят.

2. Каква е целта на Оdоо ERP?

Оdоо ERP интегрира всички бизнес процеси и информация в една система, която позволява централизирано управление. С нейна помощ фирми от различни индустрии могат да следят своите ресурси, да оптимизират работните си процеси и да вземат оптимални бизнес решения.

Системата е организирана на базата на взаимносвързани, но независими един от друг модули (aррѕ – апликации), като целта е всяка фирма да има възможност да избере само онези от тях, които са приложими за работата ѝ.

3. Каква е цената на Оdоо ERP?

Οdоо ERP се предлага в два варианта – безплатна програма, която е с ограничени функционалности, и платена програма, която може да се ползва както онлайн, така и офлайн. При използване на платената версия на програмата цената се формира на месечна база (на потребител) и варира в зависимост от избрания набор от функции, с които се оперира. Услугите, свързани с инсталиране, конфигуриране, интегриране, поддръжка и обучение на служителите за работа със системата, се заплащат отделно.

4. Какво включва процесът на внедряване на Οdоо ERP?

Процесът включва консултации, анализ на бизнес процесите, подготовка на план за внедряване, инсталация, настройка, добавяне на допълнителни разработки, тестване на конфигурираните и разработени модули, обучение на персонала и следване на препоръките на доставчика на ΕRΡ системата.

5. Колко време е необходимо за внедряването на Odоо ERP?

Времето за внедряване на системата зависи от конкретния случай, от големината на фирмата, от изискванията за функционалности, които да бъдат използвани, и други фактори. Обикновено са необходими между 3 и 6 месеца. В този период се включват: проучване и анализ на потребностите, подготовка, инсталиране, интегриране и обучение на персонала.

6. Какъв хостинг мога да ползвам?

Няма ограничение за вида хостинг при използване на програмата. В зависимост от избраната версия Οdоо ERP може да се хоства локално или върху хостинг на доставчик на облачни услуги. Също така може да се използва онлайн на оdоо.cоm, както и цялостната платформа под наем с включени хардуерни ресурси оdоо.ѕh.

7. Можете ли да разработите допълнителна функционалност?

Да, в Οdоо ERP могат да бъдат разработени допълнително една или повече функционалности и да се персонализират за нуждите на вашата компания. Преценката на необходимостта от това, както и уточняването на спецификите на конкретната разработка се осъществяват във фазата на анализ.

8. Създадох нова компания. Можете ли да я свържете със системата на Οdоо ΕRΡ

Да, в Οdоо ΕRΡ може да има няколко фирмени профила, които да се свържат и да бъдат управлявани през системата.

9. Можете ли да обучите новопостъпилите служители във фирмата ми да работят с ERP?

Да, обучението на служителите за работа с ΕRΡ системата е неизменна част от услугата, която предлагаме. Ние не стартираме внедрената ΕRΡ система, преди да се уверим, че обучението е преминало успешно. Ако впоследствие наемете нови служители, можете да се обърнете към нас за ново обучение.

10. Мога ли да видя демоверсия на системата?

Да, демоверсията е задължителна част от пакета с услуги, които предлагаме. Тя се пуска в процеса на обучение на служителите, както и с цел изчистване на евентуални грешки и пропуски преди реалното стартиране на системата.

11. Кой от моята компания трябва да участва в процеса по конфигуриране на ΕRΡ системата?

В процеса по конфигуриране на ERP системата следва да участват служители от съответните отдели: счетоводен, търговски, маркетинг и др. Личният ангажимент на мениджърския екип  също е от решаващо значение за успешното приключване на процеса.

12. Какво е предимството на интегрираните ΕRΡ системи за моята компания?

Интегрираните ΕRΡ системи позволяват на фирмите да управляват всички аспекти на своята дейност (производство, продажби, финанси и други) чрез централизиран софтуерен пакет. Това води не само до оптимизиране на процесите, но и до увеличаване на ефективността и намаляване на риска от допускане на грешки.

13. Каква е разликата между интегрираните ΕRΡ системи и другите софтуерни решения?

Интегрираните ΕRΡ системи представляват централизиран софтуерен пакет, който позволява на компаниите да управляват всички аспекти на своята дейност. Това е различно от други софтуерни решения, които се фокусират само върху точно определени аспекти на бизнеса – например финанси или управление на продажбите. Интегритетът на ΕRΡ системите позволява еднократно въвеждане на информацията за даден бизнес процес за целите и нуждите на всички отдели.

14. Каква е процедурата за въвеждане на ΕRΡ система в моята компания?

Процедурата за интегриране на ΕRΡ система включва оценка на текущите бизнес процеси, избор на подходящ софтуерен пакет, настройка и конфигуриране на системата, обучение на персонала, разработване и тестване на допълнителни функционалности и накрая – миграция на данните. Одо Про разполага с опитен екип, който ще ви съдейства на всеки етап от процеса.

15. Каква е гаранцията, че интегрираната ΕRΡ система ще работи безпроблемно?

Гаранция за качеството на нашите услуги и продукти е дългогодишният ни опит, както и успешно внедрените ΕRΡ системи за редица компании у нас. След интегрирането на всяка система ние осигуряваме поддръжката ѝ, като се грижим за редовното ѝ актуализиране и безпроблемна работа.

16. Каква е специализацията на компанията ви в интегрирането на ΕRΡ системи?

Нашият екип разполага със солиден опит в интегрирането на ΕRΡ системи за различни бизнес сектори в България. Работили сме с водещи системи на пазара и успешно използваме натрупания опит в интегрирането на Οdоо ERP в съответната фирма.

17. Избор на подходящия софтуерен пакет за моята фирма?

Процедурата по избор на подходящия софтуерен пакет преминава през няколко етапа:

– Оценка на бизнес процесите;

– Изследване на неговите нужди на компанията;

– Анализ на пазара.

Ние ще ви предложим най-подходящото решение, отговарящо на индивидуалните ви нужди и бюджет.

18. Каква е процедурата за миграция на данните към новата ΕRΡ система?

Процедурата за миграция на данните към новата ΕRΡ система включва:

– Извличане на данните от старата система;

– Преобразуване на данните (когато е необходимо);

– Зареждане на новите данни в системата.

Ние ще ви съдействаме от началото до края на този процес, за да се уверим, че всички данни са мигрирани без проблем.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС