FB PIXEL
contact
heading bgn m

Какво е ERP система и как
може да бъде от полза за бизнеса ти?

ERP (Enterprise Rеѕоurcе Planning) е софтуер за управление на ресурсите на предприятието.

С помощта на интелигентен софтуер като ERP компании в различни икономически сектори могат да управляват ефективно всички свои оперативни процеси и ресурси.
ERP системата включва широк набор от функции, свързани с бизнес управлението – счетоводство, продажби, складово управление, производство, управление на човешки ресурси и др.

ERP носи редица ползи за бизнеса ви

Системата позволява на бизнеса да се фокусира върху своите стратегически цели и да подобри конкурентоспособността си. ERP помага на компаниите да преодолеят редица предизвикателства – неефективна комуникация между отделите, липса на прозрачност, ниска ефективност на извършваните оперативни дейности и т.н. Внедряването на ΕRΡ система носи множество предимства за бизнеса ви, сред които:

Ефективно управление на данните, свързани с дейността ви

ERP системата позволява съхраняване на всички данни на едно място, което прави процеса по управлението им високоефективен и бърз.

По-добро управление на производствените процеси

Системата предоставя подробна информация за отделните производствени цикли. Тя дава възможност да оптимизирате производствените си процеси на ниво етап, за да имате по-добри резултати с по-малко инвестиции в персонал или в други софтуерни продукти.

С ERP системата постигате:

group 742

ПОДОБРЕНА ВЪТРЕШНОФИРМЕНА КООРДИНАЦИЯ
НА ДЕЙНОСТИТЕ

group 742

ПО-ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ

group 742

ОТПАДА РЪЧНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
ОТКЪДЕТО ПРОИЗЛИЗАТ ЗАБАВЯНИЯ ИЛИ СЕ ДОПУСКАТ ГРЕШКИ

group 742

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕГРАЦИИ С
ВЪНШЕН
СОФТУЕР И РАЗЛИЧНИ
ПЛАТФОРМИ
И СИСТЕМИ

Процес по внедряване на ERP

Процесът по внедряване на ERP преминава
през следните основни етапи:

1

Избор на подходяща ERP система, която отговаря в максимална степен на потребностите на вашия бизнес;

2

Провеждане на консултации с цел идентифициране на конкретните нужди на бизнеса от интегриране на ERP система;

3

Инсталиране и конфигуриране на системата;

4

Обучение на персонала, който ще работи с отделните ѝ модули и функционалности.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС