FB PIXEL
contact

Цени

Odoo Pro предлага услуги в две ценови направления:

layer 1

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И РАЗРАБОТКА

инсталиране и конфигуриране на ERP система и модулни функции, интеграции със съществуващи системи, персонализиране на софтуера;

layer 1

АБОНАМЕНТ, ХОСТИНГ И ПОДДРЪЖКА

Абонамент към Odoo ERP, хостинг на наши сървър и поддръжка от 1-во ниво

УСЛУГАЦЕНА
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ80 евро за час
Проектен мениджмънт
Поддръжка по имейл и телефон
Конфигуриране на системата
Изготвяне на спецификации за допълнителна разработка
Помощ при импортиране на данни
Консултиране на място*
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И РАЗРАБОТКА120 евро за час
Инсталация на системата
Модификации на таблици, форми, работни потоци и отчети
Допълнителни разработки и модификации на модули и приложения
Диагностициране и коригиране на бързодействието
*Пътни разходи се фактурират допълнително

Услугите от всяко от направленията се заплащат на база 1 астрономически час (60 минути). В случай че се нуждаете от няколко услуги, можем да ви предложим индивидуална пакетна цена. При дългосрочно сътрудничество цените за предлаганите услуги могат да бъдат заплащани на абонаментен принцип.

След успешно въвеждане на Odoo ERP във вашата бизнес система,
вие ще дължите следните месечни такси.

УСЛУГАЦЕНА*
Абонамент към Odoo
Стандартна версиябезплатно
Enterprise версия17.90 евро**
Хостинг и поддръжка от 1-во ниво към Одо Про60 евро
*Цените са за всеки потребител и са без ДДС
**Цената е на месец при плащане на цялата сума за една година, в противен случай месечната цена е 22,40 евро

УСЛУГА

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Проектен мениджмънт

Поддръжка по имейл и телефон

Конфигуриране на системата

Изготвяне на спецификации за допълнителна разработка

Помощ при импортиране на данни

Консултиране на място

ЦЕНА

80 евро за час

УСЛУГА

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И РАЗРАБОТКА

Инсталация на системата

Модификации на таблици

Допълнителни разработки

Диагностициране и коригиране

ЦЕНА

120 евро за час

*Пътни разходи се фактурират допълнително

Услугите от всяко от направленията се заплащат на база 1 астрономически час (60 минути). В случай че се нуждаете от няколко услуги, можем да ви предложим индивидуална пакетна цена. При дългосрочно сътрудничество цените за предлаганите услуги могат да бъдат заплащани на абонаментен принцип.

След успешно въвеждане на Odoo ERP във вашата бизнес система,
вие ще дължите следните месечни такси.

УСЛУГАЦЕНА*
Абонамент към Odoo
Стандартна версиябезплатно
Enterprise версия17.90 евро**
Хостинг и поддръжка от 1-во ниво към Одо Про60 евро
*Цените са за всеки потребител и са без ДДС
**Цената е на месец при плащане на цялата сума за една година, в противен случай месечната цена е 22,40 евро
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС