FB PIXEL
contact
group 829

Нашите услуги

КОНСУЛТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОТ СЕРТИФИЦИРАН ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР

ПРОФЕСИОНАЛЕН БИЗНЕС АНАЛИЗ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОТИП

СОФТУЕРНИ ПРОМЕНИ В СОФТУЕРА НА ODOO, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ПРОГРАМИСТИ

ИЗБИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗРАБОТКА НА НЕОБХОДИМИ МОДИФИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ И КРАЙНИ КЛИЕНТИ

КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

МИГРАЦИЯ НА ДАННИ

КОНФИГУРАЦИЯ, НАСТРОЙКА И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС