FB PIXEL
contact

Интеграции според нуждите на бизнеса – Odoo ERP

След инсталиране на софтуера на Οdоо ERP е необходимо да се премине към интеграцията на системата според нуждите на бизнеса ви.

Процесът се отнася до:

Извършване на
настройки на базата данни;

Въвеждане на
информация за компанията;

Конфигуриране на функционалностите, които ще бъдат използвани.

Οdоо ERP предоставя възможност за интегриране с други софтуери и системи, използвани от бизнеса, като целта е да се осигури максимална ефективност в управлението на бизнес процесите.

Интеграции с електронно банкиране

За да следиш движението на паричните потоци в реално време, както и да извършваш плащания по фактури, поръчки и др.

С тази функционалност финансите ви са винаги под контрол, а рискът от допускане на грешки при въвеждане на данни за плащане, изпускане на крайни срокове и др. – сведен до минимум.

adobestock 133450088
adobestock 133450088

Интеграции с ПОС терминали

Οdоо ERP се интегрира бързо и лесно с ПОС терминал устройствата, инсталирани в търговските ви обекти.

По този начин между плащанията, извършвани на ПОС, и вашата ERP система има пълна синхронизация в реално време. Фактор, който улеснява и процесите по осчетоводяване.

Интеграции с други външни платформи и онлайн магазини

Οdоо ERP ви предлага и отличното решение, за да следите продажбите си отблизо.

И още – софтуерът може да се интегрира с много и различни външни платформи в зависимост от специфичните нужди на вашия бизнес.

adobestock 133450088
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС