FB PIXEL
contact

Инсталиране на Odoo ERP за вашия бизнес – етапи

Предлагаме инсталиране на системата Οdоо ERP въз основа на внимателно планиране и прецизно изпълнение на необходимите стъпки съгласно утвърдена от нас методология.

Предварителна подготовка на компанията ви

Преди да започнем инсталирането на Οdоо ERP, ние ще се уверим, че компанията ви е готова за този процес. За целта извършваме:

Предварително проучване на бизнес процесите, които системата ще обслужва;

Подготовка на необходимата системна инфраструктура;

Обучение на персонала, който ще работи с ΕRΡ системата.

В зависимост от спецификата на бизнес процесите е възможно да се наложи промяна и оптимизация на една или на няколко от функциите (и/или модулите) на Οdоо ERP.

Интеграция и инсталиране

След инсталиране на софтуера на Οdоо ERP е ред на интегрирането на системата спрямо конкретните нужди на вашия бизнес. Процедурата включва настройване на базите данни, въвеждане на фирмена информация, различни видове конфигурации и др.

Οdоо ERP може да се интегрира успешно и с други системи, приложения и софтуери, използвани от бизнеса, в едно или повече направления. Най-често това са е-банкови модули, интеграции с платежни инструменти, ПОС терминал устройства и т.н.

installation and integration

Разработка на допълнителни функции

Специфичните софтуерни доработки, които могат да бъдат направени при въвеждане на Οdоо ERP, зависят от нуждите на конкретната компания и се определят в подготвителния етап на проекта. Такива могат да бъдат:

better service

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ

Модули, които не са включени в стандартната версия на Οdоо ERP, но могат да бъдат разработени в съответствие с конкретните нужди на бизнеса – зависят от дейността на фирмата и специфичните ѝ потребности.

better service

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейсът на Οdоо ERP позволява персонализиране, което зависи от предпочитанията и нуждите на бизнеса, както и от изискванията за работа със системата от страна на служителите.

better service

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТЧЕТИ

Всяка компания има нужда от специфични отчети, които не са включени в стандартната версия на Οdоо ERP, но могат да бъдат разработени допълнително от нашите програмисти.

better service

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ

Οdоо ERP може да бъде настроена, за да автоматизира определени бизнес процеси, например автоматично създаване на поръчки, известяване при определени състояния (като ниски наличности в склада) и други в полза на бизнеса ви.

our team 2

Тестване на системата

След като сме инсталирали, интегрирали и разработили функциите на системата спрямо нуждите на вашия бизнес, преминаваме към тяхното тестване. По този начин гарантираме, че Odoo ERP заедно с всичките си функции и модули работи правилно.

Поддържане на системата

След като системата е инсталирана, а персоналът, който ще работи с нея – обучен, софтуерът на Οdоо ERP трябва да бъде поддържан. Ние предлагаме експертна поддръжка на системата, с което гарантираме нейната редовна актуализация и оптимална работна ефективност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС