FB PIXEL
contact

Модул Фактуриране

Създавайте всички видове фактури с Odoo ERP софтуера

Фактурирането е неразделна част от дейността на всеки бизнес, който предлага продукти и/или услуги под една или друга форма. Възползвайте се от функционалния софтуер, който ви предлага Odoo ERP.

Модул за фактуриране с всички възможности

Модул ФАКТУРИРАНЕ на Odoo ERP ви дава възможност да създавате фактури, които отговарят на законодателните изисквания за наличие на всички необходими реквизити за този тип първични счетоводни документи.

better service

ФАКТУРИ

Фактурите могат да бъдат създавани в системата и само с няколко клика да се изпращат директно към клиенти и контрагенти.

better service

ФУНКЦИЯ ЗА ПЕЧАТ

Друга опция, предлагана от софтуера, е функцията за печат – в случай че документът следва да се изпрати в оригиналния си вид на хартиен носител.

better service

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Модулът за издаване на фактури на Odoo ERP може да автоматизира процесите по изпращане на хиляди фактури на месечна база, с което значително улеснява счетоводните процеси.

Автоматизирано издаване на фактури за клиенти и контрагенти

Модулът позволява автоматично генериране на фактури за направени покупки и предоставени услуги към потребителите:

ВЪЗ ОСНОВА НА ВЕЧЕ ИЗГОТВЕНИ ОФЕРТИ;

ПРИ ГЕНЕРИРАНИ ПОРЪЧКИ В СИСТЕМАТА НА МАГАЗИНА ВИ;

МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ АВТОМАТИЧНО ХИЛЯДИ ФАКТУРИ,

за да улесните своите продажбени и счетоводни процеси;

С МОДУЛА ЗА ФАКТУРИРАНЕ НА ODOO ERP

можете да извършвате и анализи на фактурирането по продукти, клиенти и доставчици.

about us and our team

Автоматизирано издаване на фактури за клиенти и контрагенти

Модулът позволява автоматично генериране на фактури за направени покупки и предоставени услуги към потребителите:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС