FB PIXEL
contact

Функция Архиви – Odoo ERP

Функцията АРХИВИ в Οdоо ERP дава възможност за архивиране и съхранение на данни, които не са необходими за оперативната дейност на предприятието към дадения момент.

С какво функцията Архиви на Odoo ERP може да ви бъде от полза?

1. Освобождаване на дисково пространство

Постига се ускоряване на работата на системата, както и намаляване на цената на използваните ресурси (сървърни и дискови).

2. Достъп до информация за финансови трансакции, процеси и продукти, движение на стока/материали в хронологичен ред

Гарантира спазване на действащите нормативни изисквания за съхранение на определени документи и данни в срок, както и за извършване на анализи и вземане на решения.

3. Защитен достъп до информацията с по-малък риск от злоупотреби.

Функцията е и вид мярка за сигурност, тъй като архивните данни се съхраняват на диск с ограничен достъп.

4. Подобрена производителност и ефективност на системата.

Архивирането редуцира обема на обработваните данни и по този начин води до значително оптимизиране на работния процес.

Функцията Архиви на Οdоо ERP ви позволява да работите бързо и ефективно с текущите си данни, както и да си осигурите бърз и надежден достъп до архивираната информация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС