FB PIXEL
contact

Модул Склад и производство

СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

group 2789

Намалете излишните запаси, ускорете операциите, оптимизирайте маршрутите и получете видимост в реално време с приложението за управление на склад в Odoo. Odoo поддържа множество методи за оценка на

ВИЖ ОЩЕ

СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

X

Намалете излишните запаси, ускорете операциите, оптимизирайте маршрутите и получете видимост в реално време с приложението за управление на склад в Odoo. Odoo поддържа множество методи за оценка на себестойността: ФИФО, Средно-претеглена, Стандартна. Не оставайте без наличности благодарение интелигентни стратегии за снабдяване, като правила за Мин.-Макс. К-во, MTO или Производствен график. Позволете на Odoo да предлага или автоматично да задейства Поръчки за покупка. Автоматизирайте проследяването от доставчици, за да сведете до минимум комуникационните рискове: потвърждение на поръчката, потвърждение на графика за получаване и т.н. Контролирайте входящите и изходящите пратки с правила за Складиране и Изваждане, GS-1 кодове и персонализирани маршрути. Използвайте стратегии за складиране, за да оптимизирате съхранението: бавно-бързо преместване, ABC анализ, крос-докинг и т.н. Всичко, от което се нуждаете, за да намалите броя на трансферите. Odoo позволява интеграция с превозвачи за отпечатване на етикети за доставка, контрол на качеството и различни опаковъчни единици. Управление на наличностите в реално време с всички функции: серийни номера, партиди, опаковки, стратегии за резервация, преброяване на цикли, KPI и други… Блестящо търсене на складови запаси: узнайте точното местоположение на всичките си продукти в множество складове или множество компании.

ПРОИЗВОДСТВО

group 2789

Всичко, от което се нуждаете в едно приложение за Производство:
МРП + Цех + МЕС + ЖЦП + Качествен Контрол + Поддръжка.

ВИЖ ОЩЕ

ПРОИЗВОДСТВО

X

Всичко, от което се нуждаете в едно приложение за Производство:
МРП + Цех + МЕС + ЖЦП + Качествен Контрол + Поддръжка. Симулирайте производствени поръчки с планиране капацитет в реално време, наличност на компоненти и контрол на разходите. Избор на начин на снабдяване: Производство, Покупка, Трансфер от друг склад… Приложението Shop Floor помага за рационализиране на производствена-та линия. Чрез таблото за управление, оптимизирано за таблет, можете да организирате служители, работни центрове и да получавате статистически анализ на проблеми с качеството. Работниците могат да изпращат обратна връзка, когато установят брак в производствения процес. А когато идеите и информацията протичат по толкова гладко, качеството се издига на съвсем различно ниво…

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

group 2789

Odoo Product Lifecycle Management (PLM/ЖЦП) е съвместно приложение за контрол на версиите за подобряване на спецификациите преди, по време на и след производството. Ефективното управление на

ВИЖ ОЩЕ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

X

Odoo Product Lifecycle Management (PLM/ЖЦП) е съвместно приложение за контрол на версиите за подобряване на спецификациите преди, по време на и след производството. Ефективното управление на инженерните промени зависи изцяло от комуникацията. ЖЦП използва корпоративната социална мрежа, за да комуникирате по-ефективно в множеството отдели. Всеки следва само това, от което има нужда, одобренията са лесни, а дискусиите по документи са централизирани в реално време.

ПОКУПКИ

group 2789

От Заявки за Оферти до Складови разписки, от продуктови варианти до фактури от доставчик… отпуснете се и оставете приложението за доставки на Odoo от тип “всичко-в-едно” да свърши работа вместо

ВИЖ ОЩЕ

ПОКУПКИ

X

От Заявки за Оферти до Складови разписки, от продуктови варианти до фактури от доставчик… отпуснете се и оставете приложението за доставки на Odoo от тип “всичко-в-едно” да свърши работа вместо вас! Рационализирайте всяка Оферта и Поръчка с автоматизирани правила за следващо поръчване. Създавайте персонализирани правила за попълване и синхронизирайте най-важните процеси там, където има смисъл да го направите — вече имате възможността! Оптимизирайте доставките с адаптивни и автоматизирани споразумения за покупка. Осигурете най-добрите цени с алтернативни Оферти, сравнете продуктовите линии и рационализирайте повтарящите се поръчки с общи.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

group 2789

Качественият Конктрол на Odoo е най-добрият начин за справяне с основните причини за скъпи дефекти и осигуряване на качество през целия жизнен цикъл на продукта. Поддържайте последователност и качество

ВИЖ ОЩЕ

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

X

Качественият Конктрол на Odoo е най-добрият начин за справяне с основните причини за скъпи дефекти и осигуряване на качество през целия жизнен цикъл на продукта. Поддържайте последователност и качество на продукта чрез конфигуриране на повтарящи се проверки на качеството на поръчките за производство и наличността. Уникалните продукти изискват индивидуални проверки. Конфигурирайте без усилие различни видове проверки на качеството, за да сте сигурни, че всеки артикул е правилно проверен за дефекти. Създавайте неограничен брой екипи за качество, посветени на конкретни продукти или операции, и им възложете проверки и сигнали за качество за преглед.

ПОДДРЪЖКА

group 2789

Odoo извежда статистика, с която да планирате превантивна поддръжка, включително средно време между повреда, средно време за ремонт и очаквана следваща дата на повреда, като позволява да

ВИЖ ОЩЕ

ПОДДРЪЖКА

X

Odoo извежда статистика, с която да планирате превантивна поддръжка, включително средно време между повреда, средно време за ремонт и очаквана следваща дата на повреда, като позволява да автоматизирате метрологията и планирането на превантивната поддръжка. Проследявайте напредъка на заявките за поддръжка, като използвате изгледа kanban. Използвайте календара за поддръжка, за да организирате и планирате дейности. Вашият екип ще заобича бързия и лесен интер-фейс за плъзгане и пускане, за да организира всички заявки за поддръжка. Използвайте статистиките, вкл. СВП и СВР, за да настроите правилата за превантивна поддръжка и да намалите риска от повреда на оборудването. Проследявайте ефективността с помощта на таблото за управление. Създайте персонализирани KPI само с няколко клика.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС