FB PIXEL

Какви са предизвикателствата, с които идва ERP интеграцията?

Внедряването на ERP система в компанията ви има за цел да автоматизира процесите, планирането на ресурсите, управлението на финансите и други. В съвременния дигитален свят за всяко едно предприятие е важно да има технологично решение от този тип, което да отговори на потребностите му.

Сред основните изисквания на ERP системите са да обхващат дейностите, свързани с управлението на ресурси, бизнес процеси, планиране на производството и т.н. Интеграцията на подобен софтуер носи редица предимства за бизнеса, но е свързана и с предизвикателства, които стават тема на статията в следващите редове.

Интегрирането на ERP изисква време

ERP интеграцията включва набор от дейности, свързани с промени в бизнес работните модели, детайлизиране на потоците от информация, данни, работни процеси и други. Всичко това изисква време и това трябва да бъде ясно на всеки собственик на бизнес, който е решил да предприеме тази стъпка.

И все пак внедряването, инсталацията и конфигурирането на ERP с всичките ѝ модули, функции и т.н. е преди всичко стъпка към бизнес прогреса ви. Гледайте на тази инвестиция като ключова за вашия растеж и успех.

Рискът от провал не е изключен

Интегрирането на ERP е многостранен процес. Необходимо е съвместно съдействие както от страна на експерти по внедряване на ERP, така и от страна на управлението на фирмата и служителите ѝ.

Невинаги внедряването на ERP във вашето предприятие протича по предварително изготвения план-график. Фактори като готовност на служителите, включително и тези от високо управленско ниво, за съдействие при настройката на ERP има определящо значение.

С тези редове искаме да кажем, че винаги съществува риск от провал. Процесите не зависят само от консултантите и експертите, които внедряват ERP, а от съвместните усилия на страните в процеса.

ERP налага промени в работните модели

ERP софтуерът носи редица ползи за всяка бизнес структура. Разширява възможностите, повишава ефективността, улеснява вземането на решенията и конкурентоспособността ѝ. Всичко това обаче може да се случи само при условие че ERP се използва пълноценно от всички в организацията.

Нерядко в практиката се случва органи на ръководството по отдели да не могат да оценят нуждите от внедряването на ERP система. Оттук идва и липсата на необходимата подготовка за осъществяване на цялостна интеграция на фирмените данни на няколко нива.

Употребата на ERP води до промени в работните модели – няма как това да не е така. Ето защо е важно всички служители, които по един или друг начин ще работят с ERP, да бъдат обучени за работа с нея. Правилното обучение ще им даде точна представа за ползите, а и реалните очаквания от работата им с ERP.

Внедряването на ERP носи ползи, но не липсват и предизвикателства

ERP системата на Odoo Pro следва методологията на всички системи от този тип. Днес над 7 милиона компании в света развиват успешни бизнеси с помощта на Odoo. В случай че бизнесът ви е решил да стане един от многото, които се възползват от възможностите на Odoo ERP, трябва да бъдете готови да се справите с предизвикателствата, свързани с внедряването, които изброихме по-горе.

Одо Про разполага с екип от експерти, които могат да ви съдействат в цялостния процес – от анализ на бизнеса, неговите нужди и прочие, през процеса по внедряване, до провеждането на последващо обучение на служителите ви.

Имаме за цел да предоставим цялостно решение за внедряването на функционална и лесна за употреба ERP система, която да носи само и единствено ползи за вашия бизнес. Без оглед на това колко голям е той и в коя индустрия е позициониран, ние можем да ви предложим точните бизнес решения, свързани с ERP.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Сподели тази статия