FB PIXEL
contact

Услуги

ПРОЕКТИ

group 2789

Odoo е най-добрият софтуер за управление на проекти. Организирайте задачите и заинтересованите страни, получете изчерпателен преглед на вашите проекти и увеличете производителността на екипа както никога

ВИЖ ОЩЕ

ПРОЕКТИ

X

Odoo е най-добрият софтуер за управление на проекти. Организирайте задачите и заинтересованите страни, получете изчерпателен преглед на вашите проекти и увеличете производителността на екипа както никога досега. Изгледът Gantt е времева линия, която ви дава преглед на вашите задачи, техните зависимости и планирани дати.

ОТЧЕТ НА ВРЕМЕНА

group 2789

Модулът позволява на вашия екип да проследява отчетените часове, да одобрява времето, изразходвано по задачи и улеснява фактурирането на вашите услуги към крайните клиенти. Интелигентно проследяване на

ВИЖ ОЩЕ

ОТЧЕТ НА ВРЕМЕНА

X

Модулът позволява на вашия екип да проследява отчетените часове, да одобрява времето, изразходвано по задачи и улеснява фактурирането на вашите услуги към крайните клиенти. Интелигентно проследяване на времето – стартирайте таймер в движение и се уверете, че графиките винаги са свързани с правилния проект, задача или поръчка за продажба.

УСЛУГИ

group 2789

Odoo предлага най-доброто решение за бизнеса с услуги. Организирайте дневния ред на екипа, управлявайте работата на място и се насладете на простотата на интегрираните графики и фактури.

ВИЖ ОЩЕ

УСЛУГИ

X

Odoo предлага най-доброто решение за бизнеса с услуги. Организирайте дневния ред на екипа, управлявайте работата на място и се насладете на простотата на интегрираните графики и фактури. Централа за планиране – превключвайте между няколко изгледа, адаптирани към вашите нужди: получете интуитивен преглед с Kanban карти, управлявайте задачите на вашия екип в изглед Gantt или организирайте срещи по местоположение с помощта на картата.

ХЕЛПДЕСК

group 2789

Odoo Helpdesk – платформата, помагаща на вашия екип да поддържат вашите клиенти. Кажете сбогом на сложното и прегърнете нова ера на безпроблемна, ефективна и ориентирана към клиента поддръжка с Odoo.

ВИЖ ОЩЕ

ХЕЛПДЕСК

X

Odoo Helpdesk – платформата, помагаща на вашия екип да поддържат вашите клиенти. Кажете сбогом на сложното и прегърнете нова ера на безпроблемна, ефективна и ориентирана към клиента поддръжка с Odoo.

ПЛАНИРАНЕ

group 2789

Приложението улеснява планирането и повишава производителността. Управлявайте безпроблемно смените и ресурсите и дайте възможност на служителите си за ефективна координация.

ВИЖ ОЩЕ

ПЛАНИРАНЕ

X

Приложението улеснява планирането и повишава производителността. Управлявайте безпроблемно смените и ресурсите и дайте възможност на служителите си за ефективна координация. Възможност за визуализа-ция и оптимизиране на графика със зашеметяващия инструмент на Gantt. Шаблоните, автоматичното планиране и повтарящите се задачи улесняват управлението на вашия дневен ред. Създавайте смени и ги (пре)възлагайте без усилие с помощта на удобен за потребителя интерфейс. С опциите за сътрудничество, позволете на всеки в екипа да вижда отворените смени и да превключва между тях с лекота.

СРЕЩИ

group 2789

С помощта на приложението си уговаряйте срещи с клиентите, когато е удобно за тях. Лесно планиране, времеви интервал с няколко клика. Клиентите преглеждат възможността и потвърждават, за да

ВИЖ ОЩЕ

СРЕЩИ

X

С помощта на приложението си уговаряйте срещи с клиентите, когато е удобно за тях. Лесно планиране, времеви интервал с няколко клика. Клиентите преглеждат възможността и потвърждават, за да уговорят час. Конфигурирането е бързо и се интегрира с Calendar, Microsoft Outlook и Google Calendar. Задайте време за изпращане на напомняне с помощта на шаблон за имейл, зареден с динамични контейнери за персонализиране на данните. Изпратете SMS съобщение или известие, за да достигнете до вашите клиенти и потребители по всевъзможни начини.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС