FB PIXEL
contact

Модул Производство – Odoo ERP

Οdоо ERP играе ключова роля в управлението на производствените процеси в много и различни бизнес сектори

В това отношение възможностите на системата включват:

better service

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Οdоо ERP улеснява разработването на производствения план на компанията. Тук се включват: координиране на информацията за предстоящите поръчки; наличност на суровините, необходими за производството им; капацитет на производствените линии и др.

better service

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Οdоо ERP предоставя информация за актуалното състояние, поддръжката и производствения капацитет на машините и оборудването на производствените линии, с което значително улеснява тяхното управление.

better service

ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

Οdоо ERP автоматизира процесите по проследяване на разходите за суровини, трудови възнаграждения, енергийни разходи и други, свързани с производствените процеси.

Анализът на производствената дейност и използването на инструменти за подпомагане на този процес, биха били от полза за всеки съвременен бизнес.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС