FB PIXEL
contact

Методология за внедряване

business people planning strategy 2022 01 31 17 26 00 utc

1

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯ,
ЦЕЛИ И ОБХВАТ

2

АНАЛИЗ НА ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪДЕЩО
СЪСТОЯНИЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ

4

ROI ANALYSIS (10%)

 • Анализ на възвръщаемостта на инвестицията
 • Разделяне на фази
 • Бюджет

5

KICK-OFF (5%)

 • Запознаване на потребителисте с
  методологията по внедряване
 • Базово обучение

6

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (80%)

 • Анализ
 • Разработка
 • Валидация
 • Обучение

7

GO-LIVE (5%)

 • Обучение на крайни потребители
 • Корекция на бъгове и грешки
business people planning strategy 2022 01 31 17 26 00 utc

Консултации

На този етап специалистите на Οdоо ERP обсъждат с вас или с компетентен представител на бизнеса Ви от какво се нуждаете и какви цели си поставяте, за да може системата да ви предложи максимум резултати.

Планиране на проекта

Провеждане на среща за установяване на личен контакт с клиента и разработване на цялостен план на проекта – задаване на параметри на софтуера, определяне на бюджет и обхват, създаване на екип.

Обсъждаме какво от системата отговаря на вашите нужди;

Запознаваме Ви с пълните възможности на софтуера;

Предлагаме Ви най-подходящите решения спрямо характеристиките на вашия бизнес.

Етапът на планиране завършва с изготвяне на подробен план с приоритизирани задачи, който клиентът одобрява.

Разработване на софтуера

Това е етапът на конфигуриране на системата спрямо изготвения план.

Процесът включва:

group 642

АНАЛИЗ

Извършване на индивидуален анализ на всяка задача, която софтуерът следва да изпълнява, с цел определяне на аспектите, подлежащи на конфигуриране;

group 642

СЪЗДАВАНЕ

Конфигуриране на системата спрямо целите и задачите, на които трябва отговаря софтуерът;

group 642

ТЕСТВАНЕ

Изпробване на софтуера в тестова среда, за да се идентифицират конкретни пропуски в работната му ефективност.

Въвеждане на данни

По време на тази фаза импортираме базата данни, предоставени от бизнеса, и правим настройка за преминаване към реална работна среда.

Обучение на персонала

Извършваме обучение на служителите за работа с разработената и конфигурирана функционалност в тестова среда. По този начин се минимизира рискът от грешки при последваща употреба на ERP софтуера в режим на производителност.

Мониторинг

След като инсталираната и конфигурирана ΕRΡ система заработи, ние я поддържаме и следим за правилното ѝ функциониране във всички етапи.

young male manager using whiteboard in a business 2021 08 26 16 15 00 utc
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС