FB PIXEL
contact

Ефективно управление на човешките ресурси с Odoo ERP

Οdоо ERP предоставя комплексни услуги за управлението на човешките ресурси във фирмата.

Ефективното управление на човешките ресурси посредством автоматизиран софтуер е предпоставка за повишаване на работната ефективност чрез намаляване на времето, което се отделя за административни дейности.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО

Функционалност за автоматизирано управление на процеса на обработка на заплатите с възможност за преглед на изплатените суми, както и на внесените данъци и осигуровки.

better service

ПОДДРЪЖКА НА БАЗА ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Οdоо ERP събира и съхранява информация за всеки служител, включително лични данни, данни за контакт, образование, опит, заплащане и др., в единна база данни за служителите.

better service

НАБИРАНЕ НА
ПЕРСОНАЛ

Οdоо ERP може значително да подпомогне дейностите по набиране на персонал, като автоматизира процеса на подбор на кандидати, изпраща обяви за работа и насрочва интервюта.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ΕRΡ системите като Οdоо ERP съдържат функционалности и за управление на работното време на служителите, включително и проследяване на отпуски, болнични и други.

better service

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Οdоо ERP дава възможност за управление на професионалното развитие на служителите. Системата предоставя набор от инструменти за оценка на постиженията на работниците и/или служителите спрямо поставените цели.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС