FB PIXEL

5 причини да внедрим ERP система в бизнеса си

Наборът от процеси, с които бизнесът трябва да се справя ежедневно, все повече нараства. Тук нуждата от интегриран бизнес софтуер, който да подпомага процесите по управлението им, планиране и контрол върху ресурсите му, се оказва ключова.

ERP системата, като тази на Одо Про (Odoo ERP), може да ви помогне за справяне с трудности по отношение на ресурсно планиране и поддръжка на цялостната ви дейност. В следващите редове ви представяме 5 причини защо да внедрим ERP платформа в бизнеса си.

Постигане на оптимална производителност

Всяка бизнес организация, независимо от дейността ѝ, целѝ максимално увеличаване на производителността си при ефективно контролиране на разходите и спестяване на време. С успешното внедряване на ERP софтуер това са цѐли, които могат да бъдат успешно постигнати.

ERP автоматизира значителна част от процесите – поръчки, склад, фактуриране, управление на клиенти и други. На практика дейности с повтарящ се характер могат да бъдат извършвани от интелигентен софтуер. Оттук и служителите, и мениджърите получават подобрена производителност по отношение на ключови аспекти от работата си.

Обслужване на клиенти на по-високо ниво

Клиентите са част от работата на всеки бизнес и всеки един се стреми към това да предложи максимално добро клиентско обслужване. Съвременните ERP софтуери предлагат достъп до рационализирана и централизирана информация. Фактор, който дава възможност на търговските отдели да подобрят важни аспекти от работата си.

На практика ERP дава възможност за изпращане на по-малко на брой, но пък много по-конкретни маркетинг съобщения. По този начин крайните клиенти получават информация за промоции, кампании и други, които са релевантни на търсенията и интересите им.

Практиката показва, че в резултат на това се наблюдават намаляване на разходите за маркетинг и реклама и повече доволни от обслужването ви клиенти.

5 причини да внедрим erp

По-голяма сигурност на данните

Влизането в сила на GDPR регламента, наред с актуализирането на нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни на национално ниво, поставиха много изисквания към бизнеса.

С интегрирането на ERP система за бизнеса ви се възползвате и от още едно ключово предимство – сигурност на данните. ERP платформата е в състояние да подобри точността, сигурността и последователността на данните, с които оперирате.

По-добра отчетност

Отчетността е ключов фактор от дейността на всяка бизнес организация, а ERP прави този процес далеч по-организиран и лесен, отколкото традиционните методи, използвани досега. Необходимостта от много на брой и различни електронни таблици и документи отпада, тъй като достъпът до тях е централизиран с помощта на ERP.

С ERP функционалностите имате достъп до точна и пълна информация в реално време, както и възможност да сравнявате и анализирате данните за дейности по отдели. С възможността за подобрена отчетност посредством ERP, компаниите много по-лесно, бързо и удобно могат да отчитат резултатите си и да вземат важни решения, основани на актуални данни.

Подобрена гъвкавост

ERP от ранга на Odoo ERP, наред с други многофункционални системи от този тип, предлагат лесна интеграция, конфигурируемост, сигурност и гъвкавост. С две думи, съвременните ERP софтуери могат да отговорят на индивидуалните нужди на всеки бизнес.

Можете да инсталирате ERP с конкретните им функционалности, модули и разширения, за да отговорят на вашите бизнес нужди. Нещо повече – те могат да бъдат премахвани, променяни и/или доработвани. Това са фактори, които имат ключова роля днес, с оглед променящата се бизнес среда.

ERP е решение с множество предимства за малки и големи фирми

Погрешно е да се смята, че само големи корпорации имат нужда от ERP система. Управлението на процесите и планирането на ресурсите на предприятието е инструмент от съществено значение за всяка фирма, независимо от сферата ѝ на дейност и/или големина.

На финала си струва да споменем, че изборът, интегрирането и конфигурирането на ERP система за нуждите ви е процес. Нужни са време, средства и обучение на служителите, които ще работят с модулите на софтуера. Инвестициите обаче ще ви се отплатят многократно с времето и в това ще се убедите сами.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Сподели тази статия