FB PIXEL
contact

Модул Маркетинг – Odoo ERP

Οdоо ERP играе ключова роля за успешния маркетинг на предприятието. Функционалностите на модула в този сегмент интегрират в себе си важна информация от различните фирмени отдели, в т.ч. производствен, финансов, продажбен, логистичен и т.н.

Как Odoo ERP помага за маркетинга на бизнеса ви?

Маркетинговият отдел на фирмата може да изгражда по-добри пазарни и продажбени стратегии, като използва инструментариума на Οdоо ERP.

Достъп до данни и статистически отчети

за извършваните продажби за определен период от време;

Данни за потребителското поведение

които влияят върху маркетинговите стратегии и дейностите.

Цялата тази информация може да бъде използвана за определяне на:

effective marketing strategy

ПО-ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

effective marketing strategy

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА RΟΙ (възвръщаемост на инвестицията)

effective marketing strategy

ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Това са основни фактори, които са важни за планирането на маркетинговите кампании, независимо за какво се отнасят – за пускане на нови продукти и/или за рекламиране на налични такива.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС